To order the topo directly from us, send us an e-mail to info@krimp.si and leave your address and contact information. Tell us which book(s) you're ordering and the quantity.


The prices are:
26,50€ for the Karst edge (2019 edition)
20,00€ for the Istria
9,90€ for the Karst edge (2017 edition) - last copies

The shipping, which we will calculate based on your address, will be added to the amount. You will receive an invoice to your e-mail and after you pay it, the topo will be shipped to you within 48 hours. The shipping costs are about 10-15 € throughout the EU, but may vary on country, quantity and special requests (express mail etc.).

The guidebook is also available at many sellers across country, most notably climbing shops, camps and accomodations in the region as well as www.kletterfuehrer.net and other specialized shops accross Europe.

Za naročilo vodnika nam pošljite e-pošto na info@krimp.si in pustite svoj naslov in kontaktne informacije. Navedite, kateri vodnik naročate in količino.


Cene so sledeče:
26,50€ za Kraški rob (izdaja 2019)
20,00€ za Istro
9,90€ za Kraški rob (izdaja 2017) - zadnji izvodi

Poštnina v Sloveniji je vključena v ceno, razen za izdajo Kraški rob 2017. Po e-pošti vam bomo poslali predračun, ki ga lahko plačate preko spletne ali fizične banke kjerkoli v Sloveniji. Po plačilu predračuna vam vodnik pošljemo po pošti isti ali naslednji delovni dan.

Vodnik je na voljo tudi pri mnogih prodajalcih v Sloveniji, plezalskih trgovinah, centrih, kampih in prenočiščih v regiji ter na www.kletterfuehrer.net in drugih točkah po Evropi.
Kraški NAS
PRAVILA IN POGOJI NAKUPOVANJA PREKO STRANI KRIMP.SI
Kupec potrjuje, da je v celoti seznanjen s “Pravili in pogoji nakupovanja preko strani Krimp.si” (v nadaljevanju: “Pravila”) ter se z njimi strinja.
PLAČILNI POGOJI
Naročene knjige in revije preko spletne strani, lahko kupec plača: s plačilom predračuna na IBAN založbe.
CENE
Cene že vključujejo DDV (9,5%). Založba Corax si pridržuje pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.
REKLAMACIJA
Založba Corax se zavezuje, da bo rešila vse reklamacije v zakonitem roku.Blago, ki je predmet reklamacije, kupec vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini na naslov založbe Corax s pripisom “reklamacija”. Blago bomo zamenjali in odposlali najkasneje v 3 dneh od prejema pošiljke. Založba si pridržuje pravice do presojanja upravičenosti reklamacije.Če založba nima nadomestnega izvoda reklamiranega blaga na zalogi, bo kupcu v celoti vrnila kupnino najkasneje v 10 dneh po prejemu reklamiranega blaga. Založba Corax lahko odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenega blaga nima več na zalogi, če naročilo ni bilo izvedeno v skladu s Pravili ali če ugotovi plačilno nezmožnost kupca.
VRAČILO BLAGA-ODSTOP OD POGODBE
Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema blaga, ne da bi mu bilo pri tem potrebno navesti razlog svoje odločitev in sicer na enega od dveh načinov:– da vrne blago na založbo v 15-ih dneh po prejemu– ali, da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti založbo Corax ter v 30-ih dneh po oddaji tega obvestila na založbo vrne blago. Pogoj v obeh primerih je, da blago vrne na naslov založbe nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v obliki kot ga je prejel.V kolikor so ti pogoji izpolnjeni, Corax kupcu povrne celotno kupnino, vključno s stroški poštnine takoj, ko je to mogoče oz. najkasneje v roku 30 dni od prekinitve pogodbe. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN DRUGA DOLOČILA
Kupec dovoljuje, da prodajalec vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki kupca. Založba Corax se zavezuje, da bo s podatki o kupcu ravnala v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) ter da podatkov o kupcu v nobenem primeru ne bo posredovala tretji osebi. Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. Sklenjeno pogodbo hrani založba Corax v natisnjeni ter elektronski obliki. Kupec jo lahko dobi na vpogled po vnaprejšnji najavi in sicer vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 .Vsi tu navedni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in založbo Corax. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Kranju. V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite.